Το δικηγορικό μας γραφείο, με έδρα στην Αθήνα, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο με υπευθυνότητα και προσωπική σχέση με τους πελάτες του. Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και η ανελλιπής ενημέρωση των στελεχών του στα νέα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες.

Το ομώνυμο γραφείο ιδρύθηκε από τον δικηγόρο Αντώνιο Η. Τσαχτσαρλή το έτος 1993, ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου, σε αστικές συμβάσεις, αγοραπωλησίες ακίνητων, μισθώσεις, διαζύγια, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσίες, ιδρύματα, σωματεία, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικές, απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή από αδικοπραξίες, τροχαία ατυχήματα, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων. Τακτοποίηση περιουσιακών θεμάτων ομογενών και αλλοδαπών. Επίσης ασχολούμαστε με καθορισμό ελληνικής ιθαγένειας Ελλήνων ομογενών που ζουν στη διασπορά καθώς επίσης συστάσεις σωματείων, ιδρυμάτων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών λοιπών νομικών προσώπων οιασδήποτε μορφής .


Law Office

The firm''s overriding aim is to ensure that the high service standard it provides never varies and its success in this is confirmed by the loyalty of our clients. Its attorneys work together effectively to provide a focused, time and cost efficient service to its domestic and international clients, while never losing sight of its commercial considerations. The range of services and degree of specialisation are continually developed to meet the expanding demands and complexities of a modern business without losing personal contact.We boast a group of highly experienced lawyers, specialised and qualified to develop creative and cost effective approaches to all of our clients’ legal questions and issues.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.