Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο, τα δικαστήρια θα εφαρμόσουν κατά σειρά:

  • για τη διατροφή μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων το δίκαιο της κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής ιθαγένειάς τους, εφόσον ο ένας την διατηρεί, είτε το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου συνήθους κοινής διαμονής τους, είτε το δίκαιο με το οποίο αυτοί συνδέονται στενότερα,
  • για τη διατροφή γονέων - τέκνων και ανιόντων - κατιόντων το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους, είτε το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους ,είτε το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου,
  • για τη διατροφή μεταξύ εκτός γάμου τέκνου και των γονέων του το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας τους, είτε το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους είτε το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα ή της μητέρας αντίστοιχα,
  • για τη διατροφή μητέρας τέκνου εκτός γάμου από τον πατέρα αυτού το δίκαιο της τελευταίας κατά την κύηση κοινής τους ιθαγένειας, είτε το δίκαιο της συνήθους ή απλής διαμονής. Εάν κάποιος από τα άνω πρόσωπα έχει πολλαπλή ξένη ιθαγένεια εφαρμόζεται το δίκαιο της πολιτείας με την οποία συνδέεται στενότερα.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.