Μόνον οι γονείς του ανηλίκου τέκνου ή η μητέρα του εκτός γάμου τέκνου, εφόσον έχουν την γονική του μέριμνα δύνανται να ζητήσουν για λογαριασμό του από το δικαστήριο να επιδικάσει σε βάρος του υπόχρεου, διατροφή. Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η αγωγή για διατροφή για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου ασκείται από αυτόν στον οποίο έχει ανατεθεί ή από τον επίτροπο αυτού, αν τελεί σε επιτροπεία. Αν ο δικαιούχος διατροφής είναι υπό πλήρη δικαστική συμπαράσταση ή είναι ανίκανος η εν λόγω αγωγή ασκείται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη, είτε τον προσωρινό ή οριστικό επίτροπο αντίστοιχα.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.