Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (ανεξαρτήτως αν έχει κατατεθεί αγωγή διαζυγίου ) ένας εκ των δύο συζύγων υπό ορισμένες προϋποθέσεις δικαιούται να ζητήσει από το Δικαστήριο, την προσωρινή ρύθμιση προσωπικών σχέσεων συζύγων ή γονέων και τέκνων δηλαδή την μετοίκηση του ιδίου ή του άλλου συζύγου από την οικία που αποτελεί την οικογενειακή στέγη και την κατανομή της χρήσης κινητών πραγμάτων, την επιδίκαση διατροφής για τον ίδιο και τα τέκνα του, την ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα του.

Η μετοίκηση

Ο σύζυγος που επιθυμεί την απομάκρυνση του ίδιου ή του άλλου συζύγου από την οικογενειακή στέγη μπορεί να ζητήσει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την μετοίκηση του ίδιου ή του άλλου συζύγου.

Στην αίτηση περί μετοίκησης πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που δικαιολογούν την διακοπή της συγκατοίκησης των συζύγων

π.χ. ξυλοδαρμός, σύναψη ερωτικών σχέσεων με άλλο άτομο, και γενικότερα οι λόγοι για τους οποίους είναι αφόρητη η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης με τον σύζυγο.

Στο δικόγραφο αυτό ζητείται η άδεια από το δικαστήριο είτε να αποχωρήσει ο σύζυγος που ζητά την μετοίκηση από την συζυγική στέγη (για να μη θεωρηθεί εγκατάλειψη του) είτε να αποβληθεί και απομακρυνθεί από την συζυγική στέγη ο άλλος σύζυγος.

Το δικαστήριο αφού εκτιμήσει την οικονομική κατάσταση κάθε συζύγου, την τυχόν ύπαρξη τέκνων και το συμφέρον αυτών, το επάγγελμα του κάθε συζύγου, σε ποιον ανήκει η συζυγική οικία κ.α. μπορεί να διατάξει είτε την απομάκρυνση του συζύγου από την συζυγική οικία, είτε να δώσει την άδεια μετοίκησης είτε ακόμη να απορρίψει την αίτηση εφόσον δεν θεωρεί την μετοίκηση αναγκαία.

Στο ίδιο δικόγραφο μπορεί ο σύζυγος να ζητά την επιδίκαση προσωρινής διατροφής για τον ίδιο, την ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων παιδιών του, την ρύθμιση της επικοινωνίας του με τα παιδιά του και την κατανομή των κινητών πραγμάτων τους.

Τα κινητά πράγματα, διακρίνονται σε αυτά που ανήκουν κατά κυριότητα σε ένα σύζυγο και τα κινητά που ανήκουν κατά κυριότητα και στους δύο συζύγους.

Τα κινητά που ανήκουν κατά κυριότητα σε ένα σύζυγο, ανεξάρτητα αν τα χρησιμοποιούσαν και οι δύο ή μόνο ο άλλος σύζυγος, κατά το άρθρο 1394 του Α.Κ. δικαιούται να λάβει μετά την διακοπή της συμβίωσης ο σύζυγος στον οποίο ανήκουν κατά κυριότητα. Εξαίρεση αποτελούν τα κινητά που αποτελούν οικιακά αντικείμενα, δηλαδή μέρος της οικοσκευής που είναι απολύτως απαραίτητα για να εγκατασταθεί χωριστά ο άλλος σύζυγος, και μόνο εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας.

Όσο αναφορά τα αντικείμενα που ανήκουν κατά κυριότητα και στους δύο συζύγους, αυτοί θα πρέπει να τα κατανείμουν αναλόγως των προσωπικών τους αναγκών Σε περίπτωση διαφωνίας τους, τότε τα κατανέμει το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να επιδικάσει ταυτοχρόνως αποζημίωση για την χρήση των πραγμάτων αυτών.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.