Κατά το άρθρο 356 του Ποινικού Κώδικα ( η οποία τιμωρείται και ποινικά με φυλάκιση ) διγαμία στοιχειοθετείται εφόσον ο σύζυγος τέλεσε νέο γάμο πριν αμετακλήτως διαλυθεί ή ακυρωθεί ο προηγούμενος (ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου). Επίσης η διγαμία θα πρέπει να έχει τελεσθεί εκ δόλου. Αν ο δίγαμος είχε νομική πλάνη (θεωρώντας π.χ. ότι ο γάμος του είχε λυθεί με τον θάνατο του πρώτου συζύγου ) ελλείπει το στοιχείο του δόλου.

Ο εναγόμενος σύζυγος μπορεί όμως να αποδείξει ότι από το γεγονός αυτό καθαυτό της διγαμίας δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός στην έγγαμο σχέση.

Η Διγαμία κατά το άρθρο 356 του Π.Κ. ( η οποία τιμωρείται και ποινικά με φυλάκιση ) διγαμία στοιχειοθετείται εφόσον ο σύζυγος τέλεσε νέο γάμο πριν αμετακλήτως διαλυθεί ή ακυρωθεί ο προηγούμενος (ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου). Επίσης η διγαμία θα πρέπει να έχει τελεσθεί εκ δόλου. Αν ο δίγαμος είχε νομική πλάνη (θεωρώντας π.χ. ότι ο γάμος του είχε λυθεί με τον θάνατο του πρώτου συζύγου ) ελλείπει το στοιχείο του δόλου. 
Ο εναγόμενος σύζυγος μπορεί όμως να αποδείξει ότι από το γεγονός αυτό καθαυτό της διγαμίας δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός στην έγγαμο σχέση.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.