Στον Δράκοντα αποδίδεται ένας νόμος κατά τον οποίο όποιος συλλάμβανε επ'' αυτοφώρω κάποιον να κάνει έρωτα με την γυναίκα, την αδελφή, την μητέρα ή την παλλακίδα του δικαιούταν να τον φονεύσει. Αντίστοιχα στον Σόλωνα αποδίδεται νόμος με παρόμοιο περιεχόμενο κατά τον οποίο έδινε το δικαίωμα να σκοτώσεις τον επ'' αυτοφώρω συλληφθέντα μοιχό. Στην Σπάρτη κατά τον Πλούταρχο, ήταν δυνατόν ένας άνδρας ηλικιωμένος, αν συναντούσε κάποιον καλοφτιαγμένο νέο να τον φέρει στην νεαρή γυναίκα του και να τον ζευγαρώσει μαζί της προκειμένου να κρατήσει ο ίδιος το παιδί που θα γεννιόταν.

Η μοιχεία εθεωρείτο παλαιότερα ποινικό αδίκημα. Καταργήθηκε όμως με το άρθρο 6 του νόμου 1272/82.

Μοιχεία θεωρείται οποιαδήποτε σαρκική συνάφεια με τρίτο πρόσωπο, είτε του ίδιου είτε του αντίθετου φύλου , με την οποία επιτεύχθηκε ή έστω επιδιώχθηκε γενετήσια ικανοποίηση (βλ. Σπυριδάκη 63γα σ. 166 ). Και η μοιχεία θα πρέπει να έχει τελεσθεί με δόλο. Εάν η μοιχεία τελέσθηκε υπό το κράτος νομικής πλάνης (π.χ. ο μοιχευθείς νόμιζε ότι ο γάμος του είχε λυθεί) ελλείπει ο δόλος. Ομοίως θα πρέπει ο μοιχευθείς κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης να ήταν ικανός προς καταλογισμό. Ο εναγόμενος σύζυγος μπορεί να αποδείξει ότι από το γεγονός αυτό καθαυτό της μοιχείας δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός στην έγγαμο σχέση του (π.χ. ο ενάγων συναίνεσε στην μοιχεία επιδοκιμάζοντας την πριν την τέλεση ή εν γνώσει του αδιαφορεί).

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.