Με τον όρο «επιβουλή της ζωής» εννοείται κάθε πράξη ή παράλειψη του ενός συζύγου με σκοπό θανάτωσης του άλλου συζύγου .

Ο σκοπός αυτός θανάτωσης θα πρέπει να έχει εκδηλωθεί είτε με κάποια πράξη (π.χ. ώθηση σε ένα γκρεμό ) είτε με κάποια παράλειψη (π.χ. ο σύζυγος γνωρίζει ότι η σύζυγός του δεν έχει μάθει να κολυμπάει, την πείθει να κολυμπήσει μαζί του και στην συνέχεια ενώ αυτή πνίγεται αυτός παραλείπει να την σώσει) ενώ δεν απαιτείται το αξιόποινο της πράξεως. Επίσης στην έννοια της «επιβουλής» του άρθρου αυτού εμπίπτουν και οι προπαρασκευαστικές πράξεις (π.χ. αγορά δηλητηρίου) καθώς και πράξεις απρόσφορες (η σύζυγος προσπαθεί με εξορκισμούς και μάγια να σκοτώσει τον σύζυγο, ή πυροβολισμός του συζύγου προς την σύζυγο με κενό όπλο χωρίς ο σύζυγος να γνωρίζει ότι το όπλο δεν είχε σφαίρες). Και σε αυτή την περίπτωση ο εναγόμενος σύζυγος μπορεί να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι παρά την επιβουλή της ζωής δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.