το δικαστήριο τον κηρύσσει άφαντο μετά από αίτηση οποιουδήποτε εξαρτά δικαιώματα από τον θάνατό του. Μόλις καταστεί αμετάκλητη η απόφαση που κηρύσσει σε αφάνεια τον σύζυγο, ο άλλος σύζυγος μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαζυγίου. 

Σε περίπτωση δε που επανεμφανισθεί ο σύζυγος που κηρύχθηκε σε αφάνεια διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις :

Αν ο σύζυγος που κηρύχθηκε σε αφάνεια εμφανισθεί πριν καταστεί αμετάκλητη η απόφαση περί διαζυγίου, η αγωγή περί διαζυγίου θα απορριφθεί

Αν ο σύζυγος που κηρύχθηκε σε αφάνεια εμφανισθεί αφού καταστεί αμετάκλητη η απόφαση περί διαζυγίου τότε ο γάμος τους λύνεται. 

Αν η αφάνεια δεν έχει κηρυχθεί με δικαστική απόφαση , ο σύζυγος μπορεί να θεμελιώσει την αγωγή διαζυγίου του σε ισχυρό κλονισμό λόγω της απουσία του συζύγου επί μακρό.

Εφόσον το διαζύγιο στηρίζεται στον ισχυρό κλονισμό (διγαμία, μοιχεία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής, τετραετή διάσταση κ.λ.π. ) στην αφάνεια , η αγωγή εκδικάζεται ενώπιον του Δικαστηρίου (Πολυμελούς Πρωτοδικείου), στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του εναγόμενου συζύγου ή στη περιφέρεια του Δικαστηρίου του οποίου βρισκόταν η τελευταία κοινή διαμονή των δυο συζύγων κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών .Ο ενάγων σύζυγος θα πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει στην συνέχεια κατά την ακροαματική διαδικασία γεγονότα και καταστάσεις που οδήγησαν τον γάμο σε ισχυρό κλονισμό . Σε περίπτωση που ερημοδικεί (απουσιάζει) ο εναγόμενος, η απουσία του αυτή δεν θεωρείται ομολογία των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αγωγή, και το δικαστήριο δικάζει την υπόθεση σαν να είναι παρόντες όλοι οι διάδικοι . Στις δίκες αυτές απαγορεύεται να καταθέσουν ως μάρτυρες τα παιδιά των διαδίκων (γνήσια ή θετά, αναγνωρισμένα, νομιμοποιημένα) οι πρώην σύζυγοι και οι κατιόντες τους (παιδιά, εγγόνια κ.λ.π.) .

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.