Το αστικό Δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων, όπως θέματα οικογενειακών σχέσεων ή θέματα κληρονομιάς.

Το Αστικό Δίκαιο διακρίνεται στους εξής 5 κλάδους:

  • Γενικές αρχές: σημαντικότατο μέρος Ιδιωτικού Δικαίου όπου τίθενται οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για όλες τις ιδιωτικές έννομες σχέσεις, εκτός αν σε κάποιο άλλο κλάδο ισχύει ένας ειδικότερος κανόνας δηλ καθορίζεται ποια άτομα έχουν ικανότητα δικαίου, και ποιοι είναι ικανοί για δικαιοπραξία (πχ ανίκανοι για δικαιοπραξία είναι άτομα κάτω των 10 ετών και δεν μπορούν να συνάψουν έγκυρη σύμβαση αγοράς-πώλησης ακινήτου)
  • Ενοχικό Δίκαιο: κανόνες που ρυθμίζουν ενοχικές σχέσεις (νομικός δεσμός 2 ατόμων κατά τον οποίο ο ένας υποχρεούται και ο άλλος δικαιούται σε παροχή  πχ οφειλέτης-δανειστής σε μίσθωση ή πώληση )
  • Εμπράγματο Δίκαιο: κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων προς τα πράγματα (πχ κυριότητα ακινήτου)
  • Οικογενειακό Δίκαιο: ρυθμίζει τις οικογενειακές ή οιονεί (κατά καποιο τροπο, σαν) οικογενειακές σχέσεις των προσώπων (πχ γάμος μνηστεία, διαζύγιο, διατροφή τέκνων). Το οικογενειακό δίκαιο ασχολείται συνεπώς με θέματα γάμου, διαζυγίου, υιοθεσίας τέκνων και με τα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με τη γονική μέριμνα (επιμέλεια τέκνων, δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα...).
  • Κληρονομικό Δίκαιο: ρυθμίζει τις σχέσεις ενός προσώπου μετά τον θάνατο του  (πχ είδη διαθηκών)

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.