Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ειδικός κλάδος που ρυθμίζει ορισμένες κατηγορίες προσώπων και αγαθών, ρυθμίζει σχέσεις εμπορικής φύσης δηλ σχέσεις εμπόρων κατά την άσκηση εμπορίας τους και τις εμπορικές πράξεις, ειδικοί κανόνες Ιδιωτικού Δικαίου και όπου υπάρχουν κενά στην εμπορική νομοθεσία ή έλλειψη ρύθμισης εφαρμόζονται οι κανόνες Γενικού Ιδιωτικού Δικαίου δηλ του Αστικού Δικαίου

Το Εμπορικό Δίκαιο διακρίνεται στους εξής 8 κλάδους:

  • Γενικό Εμπορικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών
  • Δίκαιο Αξιόγραφων
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Πτωχευτικό Δίκαιο
  • Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Ναυτικό Δίκαιο

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.