Αφερεγγυότητα είναι η κατάσταση όπου βρίσκεται κάποιος, όταν το παθητικό της περιουσίας του είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό και αδυνατεί να ικανοποιήσει τους δανειστές του. Προηγούμενες διαδικασίες προληπτικού σκοπού είναι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση διαταγής πληρωμής. Τυπικές διαδικασίες είναι η πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση, διοίκηση και διαχείριση από τους πιστωτές και υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο προς σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.