Πράξεις του πτωχεύσαντα στην ύποπτη περίοδο μειώνουσες την πτωχευτική περιουσία ανακαλούνται. Είναι άκυρη για την ομάδα των πιστωτών, αν έγινε από τον οφειλέτη κατά τον χρόνο παύσης των πληρωμών ή εντός 10 ημερών πριν την έναρξή της, κάθε ετεροβαρής πράξη μειώνουσα την περιουσία του πτωχεύσαντος, πληρωμή τοις μετρητοίς, με εκχώρηση, πώληση, συμψηφισμό ή άλλως ενεργούμενη λόγω χρεών μη ληξιπροθέσμων ή ληξιπροθέσμων όχι με χρήματα ή εμπορικά γραμμάτια και σύσταση εμπράγματης ασφάλειας για προγενέστερη οφειλή.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.